Bugün, 18 Ocak 2022 Salı

M.Tevfik Özbilgin


YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ ÜLKEMİZ VE BAYRAMPAŞAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN


                                                                                                 Mustafa Tevfik Özbilgin

                                                                                                 E.Bayrampaşa Kaymakamı

       Geçtiğimiz ayda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda hepimizin  bildiği üzere Başbakanlık kaldırılarak yeni bir sistem yürürlüğe girmiştir .

       Yeni sistem hem Ülkemizin  hem de Bayrampaşamız  için çok yararlı olmuştur .

        Daha önce Kaymakamlık yaparken ayrıca Vali yardımcısı iken Vali Vekilliği görevini ifa ederken karşılaştığım olaylar yeni Hükümet sisteminin ne kadar faydalı olduğunu ortaya çıkarmıştır  

 Şöyle ki :

    İlçede  Belediye Başkanı Halkımız tarafından seçilmektedir. Bazı ilçe ve İllerde daha önce Milletvekili hatta  Bakanlık yapanlar Belediye Başkanı olarak seçildikleri de görülmektedir. Hal böyle olunca Belediye Başkanları Kaymakamın üzerinde bir algı ile hareket ederek ilçe yönetimin aksattıkları görülmüştür. Bunu bir örnekle açıklamak istersek  Belediye Başkanları  Kaymakamın başkanlığındaki toplantılara ve kurullara kendileri katılmayıp yerlerine Başkan Yardımcılarını görevlendirdikleri hep görülmüştür. Halkımızı FAK-FUK FON (Fakir Fukara Fonu ) olarak adlandırdıkları İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakıf toplantılarına ilçe Belediye başkanları  Kaymakamın yanında ikinci derecede yer almalarını kabul etmemeleri nedeniyle olsa gerek bu toplantılara katılmamaktadırlar  .Halbuki Sosyal Yardımlaşma Vakıfları   iyi çalışırsa bunun Belediye Başkanının oylarının artırmasına katkısı olacaktır Kaldı ki Fakirlere yapılan yardımların denetlenmesi Belediye tarafından yapılması çok yararlıdır. Zira kimin Yardıma muhtaç olduğunu Belediye herkesten daha iyi bilme konumundadır.

    İlçede Kaymakam tüm amirlerin birinci memurların da ikinci sicil amiridir.Yani onların terfileri için not veren Kaymakamdır.

   Bunun tek istisnası Jandarma Komutanıdır  . Daha önce Jandarma Komutanı olan askerlerin sicillerini Kaymakam verirken  İçişleri Bakanı Sayın Oğuzhan  Asiltürk tarafından  yönetmelikle  kaldırılarak bu yetki İl Jandarma Komutanına verilmiştir .      Kaymakamın sicil amirliği yetkisi alınması üzerin İlçe Jandarma Komutanları zaman zaman Kaymakamın emirlerini uygulamadıkları görülmüş ve Kaymakamların asayiş görevini yapmalarında aksaklıklara neden olmuşlardır.

   İlçede ayrıca çeşitli partilerin İlçe Başkanları mevcuttur. Bunlardan iktidar partisinin  İlçe Başkanı Başbakan kendi partisinden olması nedeniyle İlçede Başbakanı kendisinin temsil ettiğini düşünerek bu yönde davranış sergiledikleri görülmüştür .Bunu bir örnekle anlatalım. Bayrampaşada Kaymakamlık  yaparken  iktidar partisinin ilçe başkanı olan Sayın M.A.K. Cumhuriyet Bayramı töreninde ilçe Protokolünün başına durduğu görülmüştür.  Tarafımdan kendisine müdahale edilmesi üzerine Sayın Başkan kendisinin Başbakanı temsil ettiğini bu nedenle protokolün başında Kaymakamdan önce yer almasının gerektiğini beyan etmiştir.Kendisine 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundaki maddeye göre Hükümetin Başbakanın ve Bakanların  ilçede temsilcisinin Kaymakam olduğu izah edilerek protokoldeki yerine geçmesi sağlanmıştır ..

     Yukarıdaki örnekler  eski Başbakanlık Hükümet sisteminde ne kadar  kargaşa olduğunu ve iki başlılığın  bulunduğunu açıklamaktadır

     Yeni sistemle Kaymakam ilçede tek yetkili olmuş ve Belediye Başkanlarının ve ilçe Başkanlarının ve diğer  Amirlerin bundan böyle ben yetkiliyim diye ortaya çıkmaları engellenmiştir

      Peygamberimiz (S.A.) bir hadisi şeriflerinde   İKİ KİŞİ YOLA ÇIKSA İÇLERİNDEN BİRİSİNİ LİDER BAŞKAN SEÇMELERİNİ, İHTİLAF HALİRDE SEÇTİKLERİ BAŞKANA UYMALARINI  buyurmuştur. Bunun nedeni   ise yola çıkan iki kişi önlerine çıkan iki yoldan hangisine devam edecekleri konusunda anlaşmazlığa düşmeleri sonucunda herkes kendi yoluna gitsin denilmesi halinde   tek başlarına yolu bitirmemeleri  söz konusu olduğu gibi yolda soygunla yırtıcı hayvanla karşılaşmaları halinde iki kişi ile tek kişinin farkı olacaktır

    Ayrıca  iki kişinin karşılarına çıkan iki yoldan biri onların gitmek istedikleri  yol olup bu iki kişiden biri gideceği yere gidebilecek diğeri ise gidemeyecektir 

     Yeni sistem  Ülkemiz ve Bayrampaşamız için Hayırlı olmuştur. Halkımızın  Cumhurbaşkanımızın yanında  yer almasını Bayrampaşamızda ise Tüm Amir Memur ve Başkanların  Kaymakamımızın yanında yer almasını  böylece Yönetimdeki iki başlılığın ortadan kaldırılarak Devletimizin güçlenmesinin yolu açılmasına katkı vermesini temenni  ediyorum .