M.Tevfik Özbilgin


BÜROKRASiDEKİ MEVCUT METAL YORGUNLUK NASIL GİDERİLEBİLİR


                                                           Mustafa  Tevfik Özbilgin

                                                           E.Bayrampaşa Kaymakamı

    Bugünlerde  Siyasi  Partilerde  Metal Yorgunluğun meydana geldiği ve bunun giderilmesi için de bazı önlemlerin alınması  gündeme oturmuştur .

   Ben de eski bir bürokrat olarak metal yorgunluğun sadece partilerde olmadığı bürokraside de aynı şekilde metal yorgunluğun olduğunu gözlemlemiş bulunmakta olup bu konuya değinmek istiyorum

     Hali hazırda bürokratlar  sadece kendilerine yasalarda verilen emirleri  yerine getirmek ve bu emirler doğrultusunda görevlerini yapmak konusuna odaklanmışlardır .

    Ancak bu şekildeki düşünce  üzülerek ifade etmek gerekirse metal yorgunluğa neden olmaktadır.

     Bürokrasideki mevcut  metal yorgunluğun giderilmesi  için bürokratların (Amir ve memurların ) halkın refahını artırmak  ve halka sunulan hizmetlerin hızlı ve modern şekilde  gerçekleşmesi için  yeni projelerin bürokratlarca ortaya konulması ile olabilir .

   Eski bir bürokrat olarak bürokrasideki mevcut metal yorgunluğun giderilmesi için aşağıda bazı önerilerimi halen görevde olan bürokratlara bir örnek olması için aşağıda sunuyorum :

    1 Noterlik Hizmetinin Cumartesi ve Pazar günleri de görülebilmesi için NÖBETÇİ NOTERLİK oluşturulmalıdır .Bu sistem kurulduğunda Cumartesi ve Pazar Günü araba ve konut satışları hızlanacak ,ayrıca Devlet memurlarının ve işçilerin noterde işlem yapmak için (Örneğin veraset belgesi çıkartılması .ev sahibine ihtar çekilmesi,  avukata vekalet verilmesi vesair işlemler için ) izin almalarına ve  sonucunda işlerin aksamasına meydan verilmemiş olacaktır .

  Ayrıca Bazı dış ülkelerde Cumartesi ve Pazar günü tatili yerine başka günlerde tatil günü olması nedeniyle yabancıların konut alımı  ve sair işlemler için Ülkemize geldiklerinde zorluklarla karşılaştıkları yani noterlerin kapalı olması nedeniyle işlemleri yaptıramadıkları gözlemlenmiştir

   2- Bankaların ATM CİHAZLARINDA meydana gelen kredi kartları  kopyalanması ,gasp, dolandırıcılık ,hırsızlık suçlarının önlenmesi için de   TÜM BANKALARIN ATMLERİNİN YER ALDIĞI TOPLU ATM  MERKEZLERİ oluşturulmalıdır .

   ATM ler eskiden sadece para çekmek için kullanılmakta iken halen ATM ler BİR BANKA GİBİ İŞLEM YAPAR HALE GELMİŞLERDİR .

   Şöyle ki ATMlerden  kira borçları ödenebilmekte bir başkasına havale gönderilebilmektedir Hal böyle olunca HER ATM SANKİ BİR BANKA ŞUBESİ GİBİ çalışmaktadır .

   Ayrıca Bankalar son yıllarda ORTAK NOKTA şeklinde çalışmakta olup  tüm Banka ATM leri diğer Bankalarda hesabı olanlara da hizmet vermektedirler.

   İşte bu tespitlerimiz karşısında Bankalar Ortak ATM Merkezleri oluşturarak bu Merkezlere de gece gündüz   giderleri  tüm bankalarca ortaklaşa (ATM koyan bankalarca) karşılanmak üzere  GÜVENLİK GÖREVLİSİ KOYMALARI durumunda hırsızlık ATM lere kopyalama cihazı yerleştirme ,gasp gibi suçların önlenmesi mümkün olacaktır .

   Günümüzde hatır gönül nedeniyle ücra köşelerde ATM açılmış olup bu ATM ler adeta hırsızlara davetiye çıkarmaktadır.

   Ayrıca ATMlerin Bankalarca gelişi güzel her yere konulmaması için önceden KAYMAKMALIK VE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDEN izin almaları konusunda yaptırım getirilmelidir .

   3-Büyükşehirlerde Güvenlik Hizmetlerindeki dağınıklığın giderilmesi için Yeni projeler oluşturulmalıdır .

     İstanbul ve diğer Büyük Şehirlerde Merkez Kaymakamı olarak nitelendirilen İlçe Kaymakamlıkları yer almıştır . Kaymakamlar güvenlik hizmetlerinde sanki kendileri sorumlu değilmiş gibi kabuklarına çekilmiş durumda oldukları gözlemlenmektedir.

 Bir ilçede meydana gelen asayiş terör vesair olaylarda medyaya beyanat verilirken Valilerin yanında Kaymakamların  yer almadıkları  TV. Deki görüntülerden anlaşılmaktadır

   Ancak burada  Sayın Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan CANBABA ?nın .Gazetemizin  geçen sayısında yer alan ASAYİŞ KAYMAKAM HABERİNDE   gördüğümüz çalışma takdire şayandır .

  Sayın Bayrampaşa Kaymakamımızın bu çalışmasının diğer ilçe Kaymakamlarına da örnek olmasını temenni ediyoruz .   

  Yukarıdaki örneklerden başka projelerim mevcut olup bunu İlgili Resmi Makamlara bugünlerde ulaştıracak olup yeri geldiğinde okuyucularımla da paylaşacağım.

  Sözlerimi Mevlana Hz.lerinin ŞİMDİ YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM? sözüyle bitiriyorum. Ve bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın 29 ekim cumhuriyet bayramını kutluyorum.