M.Tevfik Özbilgin


BAYRAMPAŞALI GENÇLERİMİZLE BAŞBAŞA


       Gençlik yıllarımda Prof.Dr. Ali Fuat Başgil?in GENÇLERLE BAŞBAŞA kitabını okumuş ve çok yararlanmıştım. Hatta Kaymakam olma yolundaki çabalarımda bu kitaptaki öğütlerin  bana   katkısı büyük olmuştur . Ben de artık olgunluk   dönemine girmem nedeniyle bu kitaptan esinlenerek BAYRAMPALI GENÇLERLE BAŞBAŞA  başlığı altında sevgili gençlerimize seslenmek istedim .(Sonraki yazılarım da  bu konuda yeni  bilgiler sunmayı arzuluyorum)

    Prof.Ali Fuat Başgil kitabında gençlerin  günümüzdeki   çalışmalarına  ışık tutacak  öğütlerde  bulunmuş olup onlardan günümüze ışık tutacak olan  bir tanesini aşağıda sunuyorum :

             Bir zamanda yalnız tek bir iş yap, yalnız bir ders, bir kitap,hatta bir fasıl üzerinde çalış. Ta ki, dikkattin ve kuvvetin yayılıp zayıflamasın. Bir zamanda birden fazla iş yapayım diyen, hiçbirini tam ve temiz yapamaz. Dünyaca tanınmış olan büyük İslam müteferriki “İmam-ı Gazali”ye “İhya-i Ulum” adlı muazzam eserini nasıl bir çalışma ile vücuda getirdiğini sormuşlar: “Bir zamanda yalnız bir fasıl, bir bahis, bir konu üzerinde çalıştım.” demiş.  

     Yukarıda yazılı olan öğütlere   gençlerimizin günümüzde uymadıklarını  değerlendirmekteyim

Şöyle ki : Gelişen teknoloji sonucunda  gençlerimiz televizyon, internet ,sosyal medya  hesapları ve diğer  onlarca iletişim ağları , akıllı cep telefonları .SMS ler karşı karşıya kalmıştır . Bugün gençlerimiz ve öğrencilerimiz ellerindeki akıllı telefonlardaki  ekşi tatlı  sözlüklerdeki  yazıları,gazete magazin haberlerini videoları  okumakta izlelemekte  ve sonrasında da arkadaşları ile paylaşmaktan adeta başlarını kaşıyacak  vakit bulamamaktadırlar 

   Prof Ali Fuat Başgil yukarıdaki öğüdünde  söylediklerin biraz açarsak :

   1-Bir zaman diliminde tek bir iş yap

   2-Sadece bir ders bir kitap hatta  fasıl(bölüm) üzerinde çalış ki böylece dikkatın ve kuvvetin zayıflamasın

   3- Bir zaman diliminde birden fazla iş yapayım diyen hiçbirini tam ve mükemmel şekilde  yapamaz

   Günümüzde  Gençlerimiz ders çalışırken veya ödev yaparken   kulağı odada  sesi açık olan televizyonda ,gözü gelen mesajları takip etmek için akıllı telefonda  olarak ders çalışmaktadırlar

  Hatta bir gencimiz kendisini derse odaklamak istese akıllı telefonunu sessize getirse  ertesi gün okula gittiğinde arkadaşı ona akşam sana Vatshap?tan mesaj gönderdim ,mesajı okuyup bana hemen dönmedin diye ona küsmektedir . Hal böyle olunca gencimiz kendisine mesaj atan arkadaşlarını küstürmemek için telefonunu sessize bırakmaktan  vazgeçmektedir.

   Ben Gençlerimize şu öğütte bulunuyorum . : Akıllı öğrencinin aklı akıllı telefonda olmamalıdır. Akıllı öğrencinin aklı dersinde ve ödevinde olmalıdır .  Ben akıllı telefonu  EKMEK BIÇAĞINA  benzetiyorum, Bıçak ekmeği kestiğinde  faydalı ,insanı kestiğinde zararlıdır. Öğrencinin elindeki telefon onun ileride ekmeğini kazanmasına neden olacak olan  meslek edinmesinin yolunu kesmektedir   Bir Emlakçı akıllı telefonuna bakarsa evine ekmek götürür.

Bir öğrenci sürekli akıllı telefona bakarsa akıllı telefon onun ileride iyi bir meslek sahibi olarak  kazanacağı ekmek parası kazanmasının yolunun kesilmesine  götürür.

   İnsanın iki eli olmasına karşılık bir eli ile yemek yerken diğer eli ile yazı yazması mümkün değildir .İnsanın aklı ise iki tane olmayıp bir tanedir. Bu nedenle akıl aynı anda iki şeyi birlikte düşünemez. Bazen insan dalıp gider de söyleneni duymaz ve anlamaz bu durumda karşısındaki kişi ona sen beni  niye dinlemiyorsun senin aklından başka şeyler geçiyor diye ona sitemde bulunur. Sınıfta derste iken öğrenci öğretmenini dinlemeyerek ve aklını bu defa akıllı telefon yerine  başka şeylerle meşgul ederse yine başarılı olamaz

   Gençlerimiz ben derse çok çalıştım yine de zayıf not aldım diyorsa  suç onda olup başkasında aramamalıdır .Zira öğrenicinin  kulağı televizyonda gözü akıllı telefonda  olduğunda onun başarılı olması  Prof .Ali Fuat Başgil?e  göre mümkün değildir  .

 Yazıma son verirken gençlerimize GOOGLO arama motoruna İNTERNET BAIMLILIĞI   yazmalarını ve bu bağımlılığın uyuşturucu gibi zarar verdiğini ve  bu bağımlılıktan  kurtulma çaresini öğrenmelerini tavsiye  ediyorum

  Akıllı telefonuna bakarken  direğe çarpanları açık rögara düşenlerin görülmesi nedeniyle   bunun önlenmesi için mühendislerimizden  akıllı telefonlara YENİ BİR İCAT OLARAK  SENSÖR koyulması  için yazılım programı geliştirerek   dalgın gençlerimizin  hatta yetişkinlerin de  yaralanmalarının önlenmesini istiyorum